KINO POD ZVEZDAMI

Projekt Kino pod zvezdami smo prvič izvedli v letu 2011. Odziv je bil nad pričakovanjih, tako da smo se odločili, da postane naš stalni projekt. V sklopu projekta vsakonedeljo v mesecu avgustu prikazujemo različne filme evropske produkcije, in sicer v dveh terminih. S projektom želimo ponuditi raznolike vsebine, vključiti mlade v aktivno udejstvovanje v družbenem okolju, ponuditi kvaliteten večerni poletni program, omogočiti druženje, informirati mlade glede evropske filmske produkcije, približati evropski in slovenski film mladim v regiji, prispevati k manjšanju medgeneracijskih razlik, predstaviti različne kulture in subkulture.

 

 Cinema under the stars

 Every Sunday in August ‘Cinema under the stars’ screens free outdoor movies at dusk, on a small hill above Metlika town or by the river Kolpa, under the moon and stars. This project is a social occasion where people meet their friends, and together but differently react to the actions on screen. The event screens mainly the movies from European Film production in foreign languages as an alternative to the popular American film productions, selected on the spot at the request of present viewers.

Close Menu