KUD PLAC

Kulturno umetniško društvo Plac deluje že od leta 2004. Imamo sekcijo za kulturo, umetnost, izobraževanje, ekologijo, šport, mladinske izmenjave in sekcijo za oživitev starega mestnega jedra. Od leta 2011 imamo tudi sekcijo za mladinski center, ki sovpada z rednim delovanjem naše organizacije, in v namen katere smo zaposlili eno osebo, pridobili večje prostore in uredili redno delovanje društva. V času našega delovanja smo izvedli že več kot 600 najrazličnejših projektov. Z rednim izvajanjem programa želimo v društvu: ponuditi raznolike ter predvsem kakovostne ustvarjalno-izobraževalne vsebine širši javnosti, tako iz področja kulture kot tudi športa, ekologije, neformalnega izobraževanja, multikulturnosti, solidarnosti, ipd., predstaviti različne kulture in subkulture tudi prebivalcem odročnejših krajev Slovenije, vključiti mlade v aktivno udejstvovanje tako v lokalnem okolju kot nacionalnem, spodbuditi mlade k ustvarjalnosti, izobraževanju, izvajati projekte, ki so zanimivi, predvsem pa dostopni vsem generacijam in neposredno vplivajo na manjšanje medgeneracijskih razlik. Pomagati mladim, perspektivnim izvajalcem pri promociji ter ustvarjanju, pripomoči k ohranjanju lokalne tradicije, spodbujati mlade k zdravemu načinu življenja, približati mladim koncept prostovoljstva, timskega dela, aktivnega preživljanja prostega časa. Predstaviti mladim različne mednarodne projekte, izobraževanja, sodelovanja, omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ.Cultural-Artistic Association Plac or »Kulturno umetniško društvo Plac« (KUD Plac) has been established and registered on 16th of January in Metlika, Slovenia. Kud Plac is a non-profit voluntary association and a non-governmental organization, whose aim is to become the most active and recognized youth organization in the region. Kud Plac purposes: diverse and creative programs to fulfill the youthful cultural-artistic deficit, to revive the old town Metlika, to promote ecological awareness through actions, to participate, organizeandpromotesportsactivities, to organize cultural, educational, musical events and free creative workshops, to offer non-formal learning through organizing creative workshops, round table discussions, lectures and courses, to be actively included in the programme Erasmus+ (Key Actions 1 and 2), to empower, teach and give opportunities to youngsters, to cooperate with similar organizations, to facilitate exchanges and volunteering, to emphasize mutual socializing and meeting new people.

Close Menu