EVS

Evropska prostovoljna služba (EVS – European Voluntary Service) je del programa Evropske komisijeDirektorata za izobraževanje in kulturoERASMUS+ MLADI V AKCIJI, ki je namenjen mladim. Izvajanje programa ERASMUS+ temelji na Uredbi Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi programa »ERASMUS+«, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

Namen EVS-a je omogočiti mladim življenje in delo v tujini, povečati mobilnost mladih in njihovo večjo zaposljivost, spodbujati medkulturno učenje in pridobivanje življenjskih ter delovnih izkušenj. Velik poudarek je tudi na ozaveščanju mladih, da so evropski državljani, in na spodbujanju njihovega dejavnega sodelovanja v civilno-družbenem življenju in sistemu predstavniške demokracije. V vsaki državi članici obstajajo nacionalne agencije, ki koordinirajo program. V Sloveniji je to Nacionalna agencija Zavod MOVIT NA MLADINA s sedežem v Ljubljani.

Komu je namenjena?
EVS je projekt, ki vsem mladim med 17. in 30. letom omogoča, da postanejo prostovoljci in prostovoljke v drugi državi za časovno obdobje od 2 do 12 mesecev in s tem izkoristijo priložnost za učenje skozi delo ter za življenje v tujem okolju. O tem jim EVS projekt omogoča razvijanje socialnih veščin in občutek za solidarnost ter poglobljeno razumevanje drugačnosti.

Kdo sodeluje?
V projektu EVS sodelujejo pošiljajoča in gostiteljska organizacija, prostovoljec/-ka ter nacionalna agencija. Obe organizaciji sta zadolženi za ustrezne priprave prostovoljcev na službo v novem okolju, hkrati pa jim morata nuditi podporo skozi celotno obdobje trajanja projekta.

Področja dela
EVS projekti pogosto vključujejo aktivnosti s področij okoljevarstva, umetnosti in kulture, kulturne in zgodovinske dediščine, dela z otroki in mladimi ali z ostarelimi osebami, pa tudi športne in mnoge druge družbeno koristne aktivnosti.

Zakaj postati prostovoljec/-ka?
EVS je za mlade odlična priložnost. Omogoča jim popolnoma brezplačno bivanje v drugih državah in sodelovanje v izbranih aktivnostih, ki pogosto postanejo poklicne ali interesne usmeritve tudi po povratku prostovoljca/-ke domov. Eden najpomembnejših vidikov EVS je tudi priložnost za neformalno in priložnostno učenje in pridobivanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

Kako pristopiti k opravljanju Evropske prostovoljne službe?
Pošiljajoča organizacija (to smo lahko tudi mi, KUD Plac) in prostovoljec/-ka v bazi podatkov organizacij, ki izvajajo EVS projekte, poiščeta ustrezno gostiteljsko organizacijo, prostovoljec/-ka kontaktira (pošlje elektronsko sporočilo, pokliče, se o njej pozanima) in pošlje motivacijsko pismo, ki ji predstavi tako prostovoljca/-ko kot tudi razloge, zakaj bi želel/-a sodelovati prav z njimi.
Pošiljajoča, gostiteljska organizacija in prostovoljec/-ka pripravijo vse potrebno za izvedbo projekta, nakar posredujejo prijavnico za sofinanciranje na Nacionalno agencijo programa Erasmus+ MLADI V AKCIJI, ki se odda najmanj tri mesece pred odhodom. 

Odobren in finančno podprt projekt zagotavlja prostovoljcu/-ki med izvajanjem EVS-a nastanitev in prehrano, prevoz na delo, zdravstveno in nezgodno zavarovanje, mesečno žepnino in kritje stroškov prevoza v tujino in domov.

Kaj počnejo EVS prostovoljci v naši organizaciji?
V naši organizaciji razvijamo in izvajamo program EVS od leta 2011.
EVS-prostovoljce/-ke skušamo vključiti v vse tiste aktivnosti organizacije, ki so jim zanimive, ki se jih želijo priučiti, in jih dejavno spodbujamo pri snovanju ter izvedbi lastnih projektov. Prostovoljci/-ke aktivno sodelujejo pri oblikovanju in izvedbi kulturnih, umetniških, mladinskih, mladinsko-informacijskih in družbeno-civilnih aktivnosti ter s svojim delom promovirajo Evropsko prostovoljno službo med mladimi v našem okolju. S svojim delom in življenjem tukaj pridobijo občutek pripadnosti tako organizaciji, skupnosti kot lokalnemu okolju, osebnostno rastejo ter širijo in razvijajo svoja interesna področja, ob tem pa se ob srečevanju z novimi situacijami nenehno učijo.

Prostovoljci/-ke se med drugim naučijo strategij in tehnik samostojnega organiziranja in načrtovanja kulturnih, mladinskih in drugih dogodkov ter pridobijo sposobnosti, ki so potrebne za delo v skupini ljudi z različnim kulturnim in socialnim ozadjem. Ob tem spoznavajo delovanje nevladne in neprofitne organizacije in izvajajo odmevne javne projekte s področij kulture, umetnosti, glasbe in aktivizma. Vsak EVS-prostovoljec/-ka je za gostiteljsko organizacijo dragocen, saj v delovanje, odnose in projekte prinaša drugačnost, nove, sveže poglede, izkušnje in znanja, ki krepijo oboje.

Projekti EVS z mobilnostjo mladih omogočajo organizaciji intenzivne medkulturne izkušnje, pridobivanje novih znanj in vzpostavitev novih mednarodnih sodelovanj.

EVS projekti, ki jih izvajamo, imajo tudi močan vpliv na lokalno skupnost, saj ljudi v tem okolju seznanjajo z drugimi kulturami, prepričanji, mlade pa tudi s koristnimi priložnostmi za mobilnost, pridobivanje delovnih izkušenj in neformalno izobraževanje, ki se jih lahko tudi sami poslužijo.

Za bolj podrobne informacije nas lahko kontaktiraš na: info@kudplac.si

Gostimo / gostili smo:

Edith, Lola, Adeline, Francija
Edith je bila naša prva EVS prostovoljka. Za njo sta prišli še Lola in Adeline. Dekleta so pomagale pri delu društva na festivalih, njihova glavna naloga pa je bila pomoč pri aktivnostih v Mladinskem centru Metlika. Dekleta so vodile različne ustvarjalne delavnice in dogodke za otroke, med najbolj popularnimi pa je bila delavnica francoščine.

Nerea, Španija
Nerea je bila v Metliki 12 mesecev. V tem času nam je pomagala pri vseh aktivnostih KUD Plac, še posebej v Mladinskem centru. Najbolj se nam je vtisnila v spomin po njenih aktivnih in veselih tečajih španskega jezika, kjer se je nemalokrat pelo in plesalo na španska besedila. Nerea je sicer šolana umetnica, tako da nam je velikokrat Mladinski center in dogajanje v njem popestrila s svojimi umetnijami, risanjem na obraz in druženjem z obiskovalci.

Bogdan, Romunija
Svetovni popotnik, ki se je za 10 mesecev ustavil v Metliki, po tem ko je preživel 10 dni na mladinski izmenjavi. Metlika in Bela krajina se mu je vtisnila v srce po prelepi naravi in odprtih ljudeh. Pomagal nam je pri festivalih, pripravi Metliške Koupe in predvsem z druženjem in dajanjem idej za poceni potovanja in trajnosten način življenja.

Francesco, Italija
Sardinec Francesco je izvrsten fotograf, ki je s svojim objektivom dokumentiral naša dogajanja v Metliki v času svojega 10 mesečnega bivanja v Metliki. S svojo sproščenostjo je prijetno vplival na vzdušje v organizaciji in vedno bil pripravljen pomagati. V Mladinskem centru je tudi organiziral tečaj italijanskega jezika in vsakemu ponudil informacije o svoji deželi.

Penelopi, Grčija
Penelopi se je pri nas v Metliki ustavila za 12 mesecev. S svojim optimističnim duhom in dobrosrčnostjo je vplivala na metličane in povezovala ostale EVS prostovoljce pri nas. V MCM je pripravljala različne ustvarjalne delavnice, kot navdušena popotnica pa je redno ustvarjala svoj blog, kjer je opisovala vse svoje dogodivščine.

Alen, Bosna in Hercegovina
Alen je bil v Metliki 12 mesecev. Svoje vsestranske veščine, znanja in spretnosti je uporabljal pri realizaciji vseh Kudovih projektov. Kot breakdance plesalec pa je navdušil cel kup mladih Metličanov, ki so preko plesa ustvarili novi krog break subkulture v Metliki. Naše malo mesto se mu je priraslo k srcu, zato se je odločil, da tukaj ostane.

Okky, Chanielli, Checilia, MJ, Reni, Leni, Filipini in Indonezija
V letu 2016 smo gostili tudi šest prostovoljcev iz Azije, v okviru projekta Euroasi. V svojih nekaj mesecih, ki so jih prostovoljci preživeli pri nas so pomagali pri organizaciji delavnic in programam v MCM, sodelovali pri projektih Kuda, spremljali delo ostalih EVS prostovoljcev, prenašali svoja že pridobljena znanja in primere dobre prakse. Prostovoljka Reni je zaradi svoje navdušenosti do hrane in kuhanja lokalnim pridelovalcem hrana pomagala pri različnih opravilih, z otroci iz MCM je skrbela za zeliščni vrt.


 

Description of our EVS project

The project aims to help a small town, located on the border with Croatia, to develop a good destination image for future tourists visiting the area and to promote and offer a variety of quality local products to the consumers.
We are also striving to put forward our cultural uniqness as a community of historically mixed Slavic population coming mostly from the ex-Yugoslavia area, with strong Balkan cultural connections, which differentiates us from the rest of Slovenia.

The participants will have an active role in building a stronger community in a sense of cooperation between different societies in the area and promoting active citizenship through volunteering. The aim is to put forward sustainable practices and opportunities with the given resources in a social problematic and economically deprived area, where the municipality is often lacking funds to create and implement projects for destination promotion and development.

Having a new foreign volunteer in a small town is an excellent opportunity for many people, especially youth, to interact with them and learn the differences and similarities of living here and there, such as cultural, environmental, educational and behavioral.
The participants will work in the office provided in the Youth Centre Metlika, where the activities will correlate with the regular projects and aims of KUD Plac activities during the year of the project, thus helping on regular festivals, Youth Centre and working outside in a series of field trips. The coordinator will provide and manage the tasks according to the participants abilities (with the necessary training provided), which will include work in specific developing computer programs.

The expected impact the organizers wish to see is greater recognizibility of Metlika internationally as an attractive destination for nature loving travelers, greater understanding of the local community and youth about different sustainability practices and opportunities for small rural towns and greater awareness about traveling volunteers.
From the database of small local providers we aim to achieve better promotion of the small farmers, artisans, beekeepers, societies and other small local business, helping them to expand the market reach through multimedia space, thus helping the whole community to prosper and improve to be recognized within county of Slovenia and further.


Close Menu