RAZPIS 2016

151224 Razpis 20161. Predsedniku/ci društva

Tvoje odgovornosti bodo vključevale skrb in odgovornost za korektno in uspešno vodenje društva in društvenih dejavnosti, povezovanje društva z drugimi organizacijami in posamezniki na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni, skrb za:

 • projektno in timsko vodenje društva,
 • pripravo formalnih dokumentov,
 • vsebinsko in finančno načrtovanje nacionalnih in evropskih javnih razpisov,
 • izvedbo projektov,
 • vodenje sestankov,
 • pripravo delnih in končnih poročil,
 • sodelovanje s partnerji in zunanjimi sodelavci,
 • administrativno delo za potrebe KUD Plac in Mladinskega centra Metlika,
 • vodenje različnih evidenc, …

2. Podpredsedniku/ci društva

Tvoje odgovornosti in izzivi bodo vključevali:

 • pomoč pri projektnem in timskem vodenju društva,
 • aktivno sodelovanje pri izvedbi projektov,
 • pomoč pri pripravi delnih in končnih poročil,
 • sodelovanje s partnerji in zunanjimi sodelavci,
 • administrativno delo za potrebe KUD Plac in Mladinskega centra Metlika,
 • skrb za vodenje prostovoljstva in bazo članov društva
 • vodenje društvenih dejavnosti v odsotnosti in po pooblastilu predsednika/ce.

2. Predstavniku/ci za odnose z javnostmi in oblikovanje spletne strani (m/ž)

Tvoje odgovornosti bodo vključevale skrb za medijsko, promocijsko in zunanjo podobo KUD Placa, obveščanje širše javnosti o dejavnostih zavoda, komunikacijo z mediji, javnimi zavodi in posamezniki ter oblikovanje in vzdrževanje spletnih strani.

Tvoji glavni izzivi bodo:

 • načrtovanje, razvoj in izvajanje PR strategij;
 • pisanje, oblikovanje, arhiviranje in posodabljanje informacij na spletni strani in socialnih medijih KUD Placa;
 • povezovanje s sodelavci, posamezniki, zainteresiranimi za naše programe in širšo javnostjo;
 • komunikacija z mediji, posamezniki in drugimi organizacijami, pogosto po telefonu in elektronski pošti;
 • raziskovanje, pisanje in distribucija sporočil za javnost za ciljno usmerjene medije;
 • zbiranje in analiza objav v medijih;
 • pisanje in urejanje informativnih materialov;
 • priprava in nadzor pri izdelavi brošur, letakov, zloženk, reklamnih video posnetkov, fotografij, filmov in multimedijskih programov;
 • priprava, usklajevanje in zbiranje fotografij s priložnostnih srečanj;
 • spodbujanje odnosov v skupnosti s sodelovanjem pri pobudah skupnosti.

3. Programski vodja m/ž

Kot programski vodja boš odgovoren/a za oblikovanje in izvedbo programa društva. Tvoje odgovornosti bodo vključevale raziskovanje in širjenje vsebinskih možnosti za kulturno umetniško in prostovoljno dejavnost ter skrb za organizacijo in izvedbo kulturnih in umetniških dogodkov društva.

Tvoji glavni izzivi bodo:

 • razvoj, načrtovanje in izvajanje kulturno-umetniške dejavnosti;
 • prijava na različne razpise;
 • priprava in izvedba dogodkov
 • komunikacija z nastopajočimi
 • skrb za stroškovno izvedljivosti zastavljenega programa.

4. Vodja mobilnosti mladih m/ž

Kot vodja mobilnosti mladih boš odgovoren/a za pripravo in prijavo projektov mobilnosti za mlade, pripravo, usklajevanje in izvedbo odobrenih in tekočih projektov, pisanje poročil in koordinacijo med partnerji, udeleženci in koordinatorji projektov mobilnosti.

Tvoji glavni izzivi bodo:

 • razvijanje inovativnih pristopov k mobilnosti mladih in vseživljenjskemu učenju;
 • pripravo in prijavo na razpise za mobilnost mladih;
 • mreženje organizacij v programih Erasmus+;
 • spodbujanje obiskov, izmenjav, pomoči, usposabljanja v tujini in programov mobilnosti;
 • dnevna komunikacija s kandidati, udeleženci in partnerskimi organizacijami;
 • zagotavljanje podpore kandidatom in udeležencem v programih;
 • organizacija srečanj, delovnih praks, urejanje potovanj in nastanitev;
 • priprava in odgovorno ravnanje z zahtevano dokumentacijo;
 • skrb za učinkovit in nemoten potek vzporednih projektov.

5. Vodja športne sekcije m/ž

Kot vodja športne sekcije boš odgovoren/a za pripravo, organizacijo, vodenje in izvajanje športnih programov in dogodkov v organizaciji.

Tvoji glavni izzivi bodo:

 • načrtovanje, organiziranje in izvajanje športnih programov in dogodkov;
 • organizacija srečanj, tekmovanj in drugih dogodkov, povezanih s športom;
 • vodenje evidenc in pisanje vmesnih ter končnih poročil.

6. Asistent v Mladinskem centru Metlika m/ž

Kot asistent v Mladinskem centru Metlika boš odgovoren za pomoč pri izvajanju programov za mlade, organizacijo različnih delavnic, izobraževanj in drugih dogodkov, vodenje evidenc in administrativna dela.

Tvoji glavni izzivi bodo:

 • vodenje administracije in evidenc;
 • pomoč pri pripravi in prijavi projektov na različne razpise;
 • pomoč pri organizaciji in izvedbi delavnic, izobraževanj, izmenjav, treningov in drugih dejavnosti društva.

PRIČAKUJEMO, DA

 • si motiviran/a in zainteresiran/a za prostovoljno delo in mobilnost;
 • si pripravljen/a na izzive in učinkovito izpolnjuješ obveznosti,
 • si odgovoren/na, zanesljiv/a, prilagodljiv/a in pripravljen/a na dolgoročno sodelovanje,
 • si osebnostno odprt/a in strpen/na do soljudi,
 • razumeš koncept timskega dela in si timski igralec/ka,
 • rad/a potuješ, se družiš z ljudmi in odkrivaš različne kulture.

PONUJAMO TI

 • priložnost za pridobitev novih znanj in izkušenj pri vodenju projektov ter izboljšanje tvojega zaposlitvenega profila,
 • neomejene možnosti za raziskovanje, razvoj in izvajanje svojih idej, ustvarjalnosti in inovativnih pristopov,
 • potovanja v druge evropske države,
 • druženje in izmenjavo izkušenj,
 • kulturne in izobraževalne programe,
 • odlične možnosti za osebnostno rast in razvoj.

Na volilnem občnem zboru društva, ki bo 9. januarja 2016, bomo izbirali tudi nove člane Nadzornega sveta (3 osebe) in Častnega razsodišča (3 osebe).

Prav tako nameravamo v letu 2016 ustanoviti rod tabornikov in iščemo mlade, ki bi se bili pripravljeni aktivno vključiti in opraviti izobraževanja za starešine.

Prijave na razpis (spremno pismo s predstavitvijo kandidatov in vizijo razvoja društva) pričakujemo do 8. januarja 2016, na naslov info@kudplac.si