PRIJAVA

Ob prevzemu štartne številke prejmete športno tekaško majico, čip, buteljko Metliške črnine in praktično darilo.
Skupinske prijave niso možne.

Prijavnino v višini  15 € poravnajte na račun:
Kulturno umetniško društvo Plac
CBE 23, 8330 Metlika
SI56 0315 2100 0148 256
Namen: Prijavnina Nočni tek 15 (ime priimek)

Prevzem štartnih številk:
Mladinski center Metlika, CBE 43, 8330 Metlika
Petek, 5. 6. 2015, od 15.00 do 20.00
Sobota, 6. 6. 2015, od 15.00 do 20.30

Polja označena z * so obvezna

Opozorilo: S prijavo potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za tekmovanje in da sem opravil(a) zdravniški  pregled. Upošteval(a) bom vsa navodila organizatorja. Tekmoval(a) bom na lastno odgovornost. Seznanjen(a) sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel(a) v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil(a) ali zahteval(a) nadomestila od organizatorja oziroma od mesta Metlika. Strinjam se, da »izvajalec« (op. tisti, ki opravlja meritve) uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) na ta obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da lahko vse podatke iz te prijavnice in rezultate tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali moje posebno dovoljenje. Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št.)