IZZA GRADA

Leta 2016 smo člani dveh največjih belokranjskih mladinskih organizacij, tj. Kulturno umetniškega društva Plac in Kluba belokranjskih študentov, prišli na idejo, da ustvarimo skupen projekt. Tako sta ti dve ogromni ustvarjalni sili prvič v zgodovini obeh organizacij enotno sodelovali. Ustvarili smo projekt Izza grada. Enodnevni koncertni spektakel, ki poteka v Metliki, na dvorišču za gradom. Leta 2016 so nastopile skupine ABOP, S.A.R.S. in Sopot. Namen tega projekta je bilo povezovanje med občinami, medgeneracijsko druženje in oživitev starega mestnega jedra občine Metlika. Ker so bili odzivi na prvi tovrstni dogodek pozitivni, bomo v prihodnosti stremeli k izboljšanju in možni razširitvi, vsekakor pa k rednemu sodelovanju in dobremu medorganizacijskemu odnosu.


Behind the castle

Behind the castle is a project, that is organised by the two biggest youth organisations in the region. It is a one-day event, a concert, that takes place on a courtyard behind the castle in Metlika.