IZZA GRADA

 

Izza grada je skupni projekt dveh največjih belokranjskih mladinskih organizacij, tj. Kluba belokranjskih študentov in Kulturno umetniškega društva Plac. V letu 2016 je potekal prvič, in sicer v Metliki, izza metliškega gradu. Nastopile so skupine ABOP, S.A.R.S. in Sopot. Namen tega projekta je bilo povezovanje med občinami, medgeneracijsko druženje in oživitev starega mestnega jedra občine Metlika. 

Close Menu